„Psihologia evoluţiei posibile a omului”, P.D.Ouspensky

Vă anunţăm publicarea lucrării „Psihologia evoluţiei posibile a omului” scrisă de P.D. Ouspensky, la Editura Magic Print.

Textele prelegerilor publicate în această lucrare au fost publicate în 1950, la trei ani după moartea lui P.D. Ouspensky sub titlul The Psychology of Man’s Possible Evolution, folosindu-se şi regrupându-se notele verbatim care existau încă din anii 1940 sub titlul Six Psychological Lectures. Textele au fost traduse şi publicate în numeroase alte ediţii, dintre care se remarcă ediţia din 1974, în care a fost adăugat şi fragmentul Notes on the Decision to Work, extras din lucrarea Conscience: The Search for Truth (Routledge Ltd., 1979). Având ca sursă aceeaşi lucrare, volumul de faţă conţine nu numai traducerea fragmentului menţionat, ci şi traducerea în limba română a tuturor celor trei eseuri grupate sub titlul Notes on Work.

„[… ] Un om care nu a primit învăţătura unei şcoli, adică un om cu un mod subiectiv de gândire, trăieşte înconjurat de iluzii, în primul rând despre el însuşi. El crede că are voinţă şi posibilitatea de a alege în fiecare moment al vieţii sale; el crede că poate face; el crede că are individualitate, adică, ceva permanent şi de neschimbat; el crede că are un „Eu” sau un Ego, tot aşa, permanent şi de neschimbat; el se consideră o fiinţă conştientă şi presupune că este capabil să aranjeze viaţa pe pământ urmând indicaţiile raţiunii şi ale logicii; starea lui obişnuită de conştienţă, în care trăieşte şi acţionează, o numeşte conştienţă clară când în realitate aceasta este somn. În acest somn el trăieşte, scrie cărţi, inventează teorii, duce războaie, ucide alţi oameni adormiţi şi moare el însuşi fără măcar să bănuiască pentru o clipă că se poate trezi.
El nu-şi dă seama de posibilitatea dezvoltării sau a creşterii. El îşi atribuie lui însuşi ceea ce nu posedă. Dar el nu ştie cât de mult ar putea dobândi. […]” (pp.121-122.)

Autor: Piotr Demianovici Ouspensky

Titlul în limba română: Psihologia evoluţiei posibile a omului

Titlu original: The Psychology of Man’s Possible Evolution

Data publicării ediţiei în limba română: : 13 august 2021

Editura: Magic Print

Pentru informații legate de procurarea cărții, contactați-ne la adresa de e-mail institutul_gurdjieff@yahoo.com.