Gurdjieff reconsiderat. Viaţa, învăţăturile, moştenirea

Vă anunţăm publicarea lucrării “Gurdjieff reconsiderat. Viaţa, învăţăturile, moştenirea”, traducerea în limba română a lucrării “Gurdjieff reconsidered” scrisă de Roger Lipsey.

Mai mult decât Gurdjieff reconsiderat, această carte este Gurdjieff redescoperit. Sunt date la o parte zvonurile, umbrele, repetările circulare ale unui criticism vag şi nedocumentat. Descoperim un om de o umanitate infinită. Gurdjieff era un om înaintea timpurilor sale. Gândirea sa extrem de inovativă, învăţătura sa atotcuprinzătoare, muzica şi Mişcările sale sunt aur pur şi lumină pură pentru vremurile noastre tulburi.

Basarab Nicolescu, autor al lucrării From Modernity to Cosmodernity

„[…] Gurdjieff şi învățătura care îi poartă numele sunt acum complet izolate atât de curentul principal al istoriei, cât şi de interesul actual. Sunt prea multe lucruri de care să ne pese în lumea noastră enorm de tulburată. De ce i-ar mai păsa cuiva de Gurdjieff?
Această carte reconsideră această întrebare cât mai complet posibil, nici o piatră nu e lăsată neîntoarsă, nici un grăunte de nisip nu a rămas neexaminat, indiferent cât de mic ar fi mesajul care ar putea fi înscris pe el. Dar ce este o reconsiderare? În general, cuvântul promite fie rafinarea unei reputații care există, fie o ruptură radicală de opinia general acceptată. Reconsiderarea din aceste pagini are caracteristici ale ambelor tipuri deoarece două viziuni asupra lui Gurdjieff şi a învățăturii sale nu s-au contopit niciodată; încruntate, acestea s-au holbat una la cealaltă. Trebuie să le abordăm pe amândouă. Cu un respect meticulos pentru surse, sper să redesenez portretul lui Gurdjieff, trecând prin fiecare deceniu al vieții sale în Occident. Dacă totul merge bine, aceasta va fi o rafinare. De asemenea, vreau să expun, să chestionez şi să sfărâm opiniile general acceptate despre Gurdjieff, opinii care timp de mulți ani s-au învârtit în jurul unui număr mic de stereotipuri şi care şi-au croit drum la întâmplare, ca şi cum nu ar mai fi fost nimic de spus, în articole de analiză, biografii ale altor personaje şi comentarii culturale. Pentru Gurdjieff şi învățătura lui era necesară de mult timp deja o mai bună înţelegere. Îl tragem după noi, în loc să-l ducem mai departe. […]”

(extras din capitolul 1 al cărţii, pp. 1-2.)

 

Autor: Roger Lipsey

Titlul în limba română: Gurdjieff reconsiderat. Viaţa, învăţăturile, moştenirea

Titlu original: Gurdjieff Reconsidered. The life, the teachings, the legacy

Data publicării ediţiei în limba română: 01 decembrie 2020

Editura: Şcoala Ardeleană

Pentru informații legate de procurarea cu discount a cărții, contactați-ne la adresa de e-mail de pe pagina contact.