Întâlniri cu oameni remarcabili

Scrierea autobiografică a lui G. I. Gurdjieff, unul dintre cei mai misterioşi oameni ai secolului XX, prezintă căutările prin care acesta a trecut în dezvoltarea și transmiterea învățăturii sale. Oamenii care l-au influențat decisiv sunt acești “oameni remarcabili” despre care a decis să scrie mai târziu în volumul prin care a dorit să-și împărtășească învățăturile pe care le-a primit la rândul lui și l-au ajutat să își desăvârșească viziunea.

„[…] Dintr-odată, i-am auzit din nou vocea. Cuvintele pe care le pronunţa mi-au risipit pe dată gândurile tulburate şi m-au forţat să ies din starea mea. Mila mea s-a transformat într-o stupoare pe care nu o mai experimentasem niciodată până atunci: «Eh! Gogo, Gogo! Timp de patruzeci şi cinci de ani ai făcut eforturi, te-ai chinuit şi ai trudit fără încetare, însă nici măcar o dată nu te-ai putut hotărî să lucrezi în aşa fel încât fie şi numai pentru câteva luni dorinţa minţii tale să devină dorinţa inimii tale. Dacă ai fi putut să ajungi la aceasta, nu ţi-ai fi petrecut bătrâneţea într-o singurătate ca aceea în care te afli în acest moment!» Acest nume — Gogo — pe care-l pronunţase la început, mă făcuse să tresar din cauza surprizei. Cum putea acest hindus, care mă văzuse pentru prima dată aici în Asia Centrală, să îmi cunoască acest apelativ pe care numai mama şi doica mea mi-l dăduseră în copilărie, cu şaizeci de ani în urmă şi pe care nimeni nu-l mai repetase de atunci? Îţi poţi închipui surprinderea mea! […]” (p.224.)

Edițiile autorizate ale traducerii acestei cărți sunt realizate cu sprijinul Institutului Gurdjieff din România. Cartea face parte din trilogia “Despre Tot și din Toate”, fiind de asemenea ecranizată de regizorul Peter Brook în anul 1979, cu sprijinul Institutului Gurdjieff din Paris şi al doamnei Jeanne de Salzmann. Muzica filmului este compusă de G. I. Gurdjieff în colaborare cu Thomas de Hartmann. În acest film sunt prezentate și câteva fragmente din mişcările transmise de G. I. Gurdjieff.

Cea mai recentă ediţie autorizată în limba română a acestei lucrări a fost publicată la editura Curtea Veche Publishing în anul 2014. În nota introductivă la această ediție, celebrul regizor Andrei Șerban menționează „ […] Văzând filmul aceluiaşi Brook, după Întâlniri cu oameni remarcabili, cartea care l-a inspirat şi care e prezentată aici în a doua ediţie, mi-am dat seama încă o dată de impactul imens pe care-l pot avea pentru noi, oamenii contemporani, pildele pline de înţelepciune ale acestor oameni remarcabili.” (p. 8.)

Pentru informații legate de procurarea cărții, contactați-ne la adresa de e-mail de la rubrica Contact.

coperta-noua-mod

Prima ediție autorizată în limba română a fost publicată la editura Niculescu în anul 2006, iar tirajul a fost epuizat.r5