Viața este reală doar atunci când «Eu Sunt»

Lucrarea „Viața este reală doar atunci când «Eu sunt»” de G.I. Gurdjieff constituie a treia serie a unei opere monumentale, care la rândul său, urma să cuprindă trei serii.
Operă neterminată, cea de – «A Treia Serie» a operelor lui G.I. Gurdjieff trebuia iniţial să fie alcătuită din cinci cărţi.
Conform mărturiilor celor mai apropiaţi elevi ai săi care au lucrat în preajma lui numeroşi ani, numai câteva capitole par să fi fost redactate într-o formă aproape definitivă.
Introducerea şi cele cinci Conferinţe – dintre care cea de-a patra este în mod vizibil neterminată – erau destinate primei cărţi.
Nu există nici o urmă din cea de-a cincea carte şi nici din cea de-a doua şi cea de-a treia, care ar fi trebuit să includă printre altele cele trei capitole anunţate în «Întâlniri cu oameni remarcabili»2. Oare au fost acestea scrise vreodată sau autorul le-a distrus ulterior, aşa cum de mai multe ori a lăsat să se înţeleagă? Nimeni nu va şti vreodată nimic despre aceasta.
Cât despre cea de-a patra carte, totul pare să indice că aceasta ar fi fost alcătuită din două capitole: Prologul (pe care după multe deliberări, am decis că este preferabil să-l publicăm la începutul lucrării, acolo unde îşi păstrează deplina sa semnificaţie) şi textul incomplet care ar fi trebuit să servească drept concluzie a cărţii sub titlul Lumea exterioară şi lumea interioară a omului.

Evenimentul de lansare a celei de-a 2-a ediții a traducerii autorizate în limba română a lucrării „Viața este reală doar atunci când «Eu sunt»” de G.I. Gurdjieff a fost organizat de Asociația Institutul Gurdjieff din România și a avut loc vineri, 20 septembrie 2019, ora 18.00, la Rhédey Café, Piața Unirii nr. 9, Cluj-Napoca.
Au prezentat Cantemir Mambet (traducător – președinte al Institutului Gurdjieff România) și Pierre Zuber (Institutul Gurdjieff din Paris – Triangle Editions, New York).

Lansarea a oferit participanților posibilitatea de a pune întrebări și discuta referitor la lucrare, precum și la opera și învățătura adusă de G.I.Gurdjieff. De asemenea, au fost ascultate și câteva piese muzicale Gurdjieff / De Hartmann.

Pentru informații legate de procurarea cărții, contactați-ne la adresa de e-mail de la rubrica Contact.